Báo cáo tháng 01 và chương trình công tác tháng 02/2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 00:48 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Đông Thạnh 1
PHÒNG GD – ĐT AN MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/BC-THĐT1 Đông Thạnh, ngày 10 tháng 02 năm 2014
 
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014
 
PHẦN THỨ NHẤT:
Báo cáo tình hình công tác tháng 01 năm 2014
 
Trong tháng 01 năm 2014, Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, đã lãnh đạo, chỉ đạo CB, GV trong đơn vị tổ chức thực hiện các mặt công tác đạt được những kết quả sau:
I/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Cán bộ giáo viên và nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện tốt Chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tự học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
II/ Công tác chuyên môn:
- Số lớp: 34 lớp, số học sinh: 699 em; Bình quân 20 HS/lớp.
   + Số lớp 1: 08 lớp,        154 em.
   + Số lớp 2: 07 lớp,        137 em.
   + Số lớp 3: 07 lớp,        149 em.
   + Số lớp 4: 07 lớp,        133 em.
   + Số lớp 5: 05 lớp,        126 em.
- Cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện phần lý thuyết có 10 giáo viên, đạt 9 giáo viên.
- Tham gia các phong trào mừng Đảng mừng xuân do ngành và các đoàn thể tổ chức.
3/ Công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục:
- Hồ sơ PCGD đã được  kiểm tra của Hội đồng KT huyện đang chờ công nhận.
III/ Công tác quản lý:
1/ Tổ chức cán bộ:
- Tổng số cán bộ, giáo viên: 49 đ/c, nữ: 25 đ/c.
Trong đó:      Ban giám hiệu:                        03 đ/c.
Tổng phụ trách Đội:                01 đ/c
                      Nhân viên:                               04 đ/c.
                      Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 41 đ/c
2/ Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất:
- Hoàn thành hồ sơ cấp lương tháng 1 năm 2014.
- Công tác thu - chi tài chính đảm bảo, đúng theo nguyên tắc tài chính, hàng tháng có công khai tài chính trong đơn vị.
- Tổng số phòng học: 23 phòng.
Trong đó: Văn phòng:                        01 phòng
       Thư viện:                            01 phòng
     Dạy Mẫu giáo:                    02 phòng
       Dạy Tiểu học:           19 phòng
- Tổng số bàn ghế học sinh:       214 bộ.
            + Bàn 2 chỗ ngồi 54 bộ.
            + Bàn 4 chỗ ngồi 160 bộ.
  • Tổng số bàn ghế giáo viên: 21 bộ.
- Nhà trường đang kiến nghị các cấp lãnh đạo xin kinh phí sửa chữa lại điểm Xáng 4.
- Trường hiện nay thiếu phòng học nên phải mượn 01 phòng của Trường THCS Đông Thạnh 1 để dạy tạm thời
3/ Đoàn thể:
a/ Đoàn - Đội:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
          - Giáo dục cho Đội viên, Nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, truyền thống lịch sử, Phòng chống ma túy, tội phạm trong nhà trường; An Toàn giao Thông; Tuyên truyền cho các em vệ sinh cá nhân đón tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ.
          - Duy trì đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống như: Thực hiện tốt luật giao thông, phòng chống ma tuý, lao động, giữ gìn vệ sinh môi trưòng; phòng ngừa dịch bệnh.
+ Hình thức tuyên truyền buổi sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, tổ chức hội thi.
+ Kết quả: Tham gia hội thi Tô tượng, vẽ tranh, thời trang.
2. Thực hiện phong trào:
a. Phong trào học tập
- Nội dung phong trào là thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu; “Tự hào Việt Nam” hình thức: Tổ chức, tham gia hội thi.
- Tham gia phong trào vòng huyện có kết quả như sau: Thời trang 01 giải 3, Vẽ tranh 01 giải khuyến khích.
3. Công tác xây dựng tổ chức:
a. công tác đội viên, nhi đồng
- Tổng số Liên đội: 01                            - Tổng số chi đội: 12
- Tổng số Đội viên: 260                         - Tổng số BCH Liên, chi đội: 15 - 60
- Tổng số nhi đồng: 430                         - Tổng số Sao nhi đồng: 30
- Tổng số đôi viên mới kết nạp: Chưa      - Tổng số đội viên hết tuổi đội: Không
- Số đăng ký thực hiện CTRLĐV: 200 em  - Kết quả đạt: Chưa công nhận
- Số đăng ký thực hiện CTDBĐV: 149 em - Kết quả đạt: Chưa công nhận.
b. Công tác bồi dưỡng, tập huấn
- Bồi dưỡng cho BCH Liên chi đội: Số buổi: 02 có 75 lượt em tham gia.
Nôi dung: Kiến thức Đội, trống Đội, kỷ năng sinh hoạt tập thể, văn nghệ.
- Bồi dưỡng cho phụ trách Sao nhi đồng: Số buổi: 02 có 32 em tham gia.
Nôi dung: Chủ đề nội dung chương trình sinh hoạt, một số bài hát mừng xuân giáp ngọ.
4. Hoạt động của phụ trách Đội và CLB TPT Đội:
Họp TPT Đội nắm phương hướng giao ước thi đua, triển khai kế hoạch nhỏ, ngôi nhà tình bạn các văn bản công tác Đội.
5. Hoạt động trọng tâm trong tháng:
- Tham gia 02 cuộc họp, thông tin Báo cáo đầy đủ.
b/ Công Đoàn:
- Phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên lao động tập thể vệ sinh trường học Mừng Đảng mừng xuân Giáp Ngọ 2014
- Cử giáo viên tham gia Nam thanh lịch đạt giải nhì.
- Chỉ đạo Thanh tra nhân dân kiểm tra thu các loại quỹ và phụ đạo học sinh yếu tháng 1 năm 2014.
c/ Chi bộ:
- Tổng số Đảng viên trong Chi bộ 14 đ/c. Trong đó Đảng viên chính thức 13 đ/c, dự bị 01 đ/c.
- Sinh hoạt lệ hàng tháng của Chi bộ đầy đủ và đúng quy định.
- Cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động.
 
PHẦN THỨ HAI:
Một số mặt công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014.
I- Công tác chính trị tư tưởng:
- Tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, CB, GV “Không vi phạm đạo đức nhà giáo”.
II- Công tác chuyên môn:
- Chỉ đạo tổ khối sinh hoạt chuyên đề của khối 4.
- Tổ chức kiểm tra bồi dưỡng học sinh yếu tháng 02 năm học 2013 – 2014.
- Tổ chức hội giảng trao đổi rút kinh nghiệm chuyên môn Khối 4.
- Tiếp tục dự giờ đánh giá giáo viên theo quyết định 14 ( Những giáo viên còn lại).
- Tổ chức kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp theo định kỳ tháng 02 năm 2014.
- Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD- ĐT An Minh chuẩn bị Hội đồng thi giáo viên dây giỏi vòng huyện năm học 2013 - 2014.
III/ Công tác quản lý:
1/ Tổ chức cán bộ, thanh tra:
- Giám sát về thực hiện giờ giấc của giáo viên đầu học kỳ 2, kiểm tra vệ sinh sau tết Nguyên Đán, kiểm tra các khoảng thu quỹ nhân dân đóng góp.
2/ Công tác kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất:
- Quyết toán kinh phí tháng 1/2014, chi trả tiền lương tháng 02/2014 cho CB-GV đúng quy định.
- Cân đối hạn mức kinh phí để sử dụng đúng nguyên tắc và tiết kiệm.
3/ Công tác Đoàn thể:
a/ Đoàn - Đội:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục: Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, An toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh trước và sau tết Nguyên đán.
2. Thực hiện phong trào: Tham gia phong trào cấp huyện (nếu có)
3. Triển khai chương trình dự bị Đội viên khối 3.
4. Công tác xây dựng tổ chức: Họp BCH liên, chi Đội
5. Hoạt động của phụ trách Đội và CLB TPT Đội. “Phụ trách vì trẻ em đặc biệt khó khăn” sau tết Nguyên đán.
b/ Công Đoàn- Thanh tra nhân dân:
  • Làm thẻ công chức cho một số giáo viên mới nhận quyết định về trường.
  • Kiện toàn hồ sơ công đoàn cho công đoàn ngành kiểm tra.
c/ Chi bộ:
- Sinh hoạt Chi bộ tháng 2/2014 theo quy định.
- Tham mưu với Đảng ủy về công tác tổng kết việc phát triển Đảng viên  năm 2014.
 
Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT An Minh.
- UBND xã.                                                                                                                   
 - Các bộ phận trong trường.
- Lưu VT.
                                                                                          Lưu Minh Nha
Tải file đính kèm tại đây...

Tác giả bài viết: Ngô Hoàng Phương
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 1765
  • Tổng lượt truy cập: 368867

Liên kết